Kush është DataDiggers

DataDiggers është një shenjë tregtare e Data Diggers Market Research S.R.L., një kompani rumune e regjistruar kanë të bëjnë me mbledhjen e të dhënave duke përdorur sondazheve online, si dhe metoda të tjera sociologjike sasiore dhe cilësore.

Data Diggers Market Research S.R.L. është i regjistruar në Regjistrin rumune Ekonomike me nr. J23/915/2015 dhe TVSH ID RO34246710 dhe ka selinë në 75-77 Rruga Buzesti, kati 9, numri i dhomës 5, sektori i parë, 011013 Bukuresht, Rumani.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome