Pyetje të shpeshta

Ne përpiqemi t'u përgjigjemi të gjitha pyetjeve që mund të keni. Nëse është ndonjë gjë tjetër që dëshironi të dini, na kontaktoni në çdo kohë në panelsupport.al@datadiggers-mr.com ose në faqen e faqen e kontaktit. Faleminderit!  

Nënshkrimi në panel

Kush mund t'i bashkohet panelit?
Cila është akuza për t'u bashkuar me panelin?
Si mund të bashkohem me panelin?
Unë nuk e di kodin postar/kodin postar. Si ta gjej?
A mund të krijoj më shumë llogari, për të fituar më shumë para?
A do të jenë në gjendje anëtarët e tjerë të familjes të bashkohen me panelin?
Cilin lloj të sondazheve do të ftoj?
A do të marr email nga palë të treta, siç janë partnerët e DataDiggers?
 

Pyetje rreth statusit të anëtarësimit në panel

A mund t'i kërkoj miqtë e mi që të bashkohen me panelin DataDiggers?
A mund ta fshij llogarinë time?
Si mund ta përditësoj profilin tim?
A ka dikush tjetër qasje në informacionin në llogarinë time?
 

Për plotësimin e pyetësorëve online

Si mund të marr ftesat e sondazhit?
Si mund të plotësoj pyetësorin në internet?
Sa kohë duhet për të plotësuar një sondazh?
Ku mund ta shoh cili është kohëzgjatja e vlerësuar e pyetësorit?
A është e detyrueshme t'i përgjigjem secilit pyetësor që marr?
Sa pyetësorë mund t'u përgjigjem?
A kushton ndonjë gjë për t'iu përgjigjur pyetësorit?
Sapo kam marrë një ftesë studimi dhe tashmë është mbyllur. Pse?
Pse nuk mund të përfundoj një studim të caktuar dhe unë jam ridrejtuar para kohe në fund të studimit?
Si mund të marr më shumë ftesa?
Pse mora më shumë se një ftesë për të njëjtin studim?
Si i përdorni përgjigjet e mia?
 

Shpërblime

Sa para mund të bëj?
Kur do të dërgohen paratë në llogarinë time, pas përgjigjes së anketës?
Si mund të kërkoj paratë që kam fituar?
Ku mund të shoh bilancin tim?
Pse nuk kam fituar para në një studim të veçantë?
 

Rreth sigurisë së të dhënave personale

Cila lloj informacioni personal është mbledhur për mua dhe pse?
Çfarë ndodh me informacionin që jap në sondazhet?
Mund të besoj në faktin se DataDiggers mbron të dhënat e mia personale?
 

Rikuperim i fjalekalimit

Rikuperim i fjalekalimit

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome